Puhkemajade broneerimise tingimused

NB! Hinnakiri ei kehti riigipühadel!

 1. Puhkemajasid saab broneerida vähemalt 25aastane isik või viibib üritusel kohapeal vähemalt 25aastane vastutaja.
 2. Oxforell OÜ pakkumine kehtib 7 päeva. Pakkumise all on peetud silmas eelbroneeringut.
 3. Broneeringu kinnitamiseks on tarvis tasuda ettemaks 30% planeeritavast eelarvest või eraldi kokkuleppel esitada garantiikiri.
 4. Müügieelsed arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
 5. Üritust broneerides peab kohapeal vastutav inimene olema vähemalt 25 aastane.
  Kui Teie üritusel osaleb alaealine, peab tal kaasas olema vastutav isik (lapsevanem, õppejõud), kes viibib kohal terve ürituse vältel.
 6. Oxforell OÜ-l on õigus küsida ürituse eel tagatisraha 200 eurot, mis tagastatakse objekti üleandmisel eeldusel, et territoorium, maja ja selle inventar on korras ja rikkumata.
 7. Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.
 8. Broneeringu tühistamisel tasutud ettemaksu ei tagastata, kuid broneering on võimalik kokkuleppel mõistliku aja taha edasi lükata.
 9. Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on Oxforell OÜ-l õigus broneeringud tühistada.
 10. Oxforell OÜ territooriumil korraldab toitlustust Oxforell Puhkekeskuse köök. Erandid tuleb leppida kokku enne broneeringu kinnitamist.
 11. Kõik üritusega seotud detailid (ajakava, menüüd, osalejate arvud, aktiivsed tegevused) tuleb kinnitada hiljemalt 2 nädalat enne ürituse toimumisest. Pärast antud tähtaega ei ole võimalik lõplikul arvel osalejate, menüüde, aktiivsete tegevuste vähendamist tasaarveldada. Osalejate arvu suurendamine, tellimuste lisandumine jms tasaarveldatakse lõplikul arvel.
 12. 100% ürituse maksumuse osas esitatakse arve üritusejärgselt, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
 13. Kõik ürituse jooksul tekkinud muudatused lisanduvad lõplikule arvele, sh võimalikud tekitatud kahjud. Oxforell OÜ-l on õigus lisada arvele lisakoristusteenus.
 14. Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.